O Nas

Accountant Partner jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w XIII Wydziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 0000472822. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000 złotych.

Będąc Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości Accountant Partner zapewnia etyczne wykonywanie usług w dziedzinie rachunkowości. Do podstawowych zasad określonych przez Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości należą w szczególności – zasada kompetencji zawodowej, wysokiej jakości pracy, niezależności zawodowej, odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości, zachowania tajemnicy zawodowej oraz właściwego i godnego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.


Współpracujemy z  osobami  z odpowiednimi - wykształceniem, doświadczeniem i wiedzą, żeby zapewniać naszym Klientom profesjonalną obsługę i oczekiwany standard oferowanych usług.